O NÁS

Kontakty

FAKTURAČNÉ ÚDAJE 

OZETA, s.r.o.
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

IČO: 44 360 835
IČ DPH: SK2022675831
DIČ: 2022675831
Bankové spojenie: Tatra banka: 2928851741/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2885 1741
Zapísaný v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 81365/B
info@ozeta.sk

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

OZETA, s.r.o.
Areál DP Devín
843 53 Záhorská Bystrica