Manažment

Jana Pecsérke Kubranská

Prevádzková riaditeľka a konateľka

kubranska@ozeta.sk

Kristína Račáková 

Regionálna manažérka - západ

racakova@ozeta.sk

Petra Bérešová

Regionálna manažérka - východ

beresova@ozeta.sk

Mária Uličná

Riaditeľka nákupu a logistiky

ulicna@ozeta.sk

Simona Kubranská

Marketingová manažérka

marketing@ozeta.sk

Peter Baluch

Finančný riaditeľ

baluch@ozeta.sk

Martina Budošová

Personálna manažérka

budosova@ozeta.sk

Romana Belešová

Merchandiser, školiteľ

belesova@ozeta.sk

Zdeněk Lešner

Školiteľ predajných zručností

lesner@ozeta.cz