Manažment

Jana Pecsérke Kubranská

Prevádzková riaditeľka a konateľka

Einsteinová 23
851 01 Bratislava

kubranska@ozeta.sk

Mária Uličná

Riaditeľka nákupu a logistiky

Einsteinová 23
851 01 Bratislava

ulicna@ozeta.sk

Tomáš Gašpierik

Marketingový riaditeľ

Einsteinová 23
851 01 Bratislava

gaspierik@ozeta.sk

Andrea Bonková

Regionálna manažérka - západ

Einsteinová 23
851 01 Bratislava

bonkova@ozeta.sk

Ivana Majerová

Regionálna manažérka - východ

Einsteinová 23
851 01 Bratislava

majerova@ozeta.sk

Romana Belešová

Merchandiser, školiteľ

Einsteinová 23
851 01 Bratislava

belesova@ozeta.sk

Peter Balúch

Finančný riaditeľ

Einsteinová 23
851 01 Bratislava

baluch@ozeta.sk